Kalendarz


Dzisiaj jest: Sobota
25 Października 2014
Imieniny obchodzą
Bonifacy, Bończa, Chryzant, Daria,
Inga, Kryspin, Maur, Sambor, Taras,
Teodozjusz, Wilhelmina

Do końca roku zostało 68 dni.
Zodiak: Skorpion

Licznik odwiedzin

Odwiedzin dzisiaj:53
Odwiedzin wczoraj:62
Odwiedzin ogółem:32468

Podanie o przyjęcie do szkoły

  

Wewnątrzszkolne Zasady Rekrutacji Kandydatów
do Zespołu Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego
w Gębicach

>> POBIERZ 

Do wypełnienia podania o przyjęcia do szkoły
należy przygotować następujące dane i dokumenty:

 

1.        Imię (imiona) i nazwisko dziecka.

2.        Data i miejsce urodzenia.

3.        PESEL dziecka.

4.        Adres zamieszkania dziecka.

5.        Numer telefonu.

6.        Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów).

7.        Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów).

8.        Adres e ? mail.

9.        Nazwa i adres szkoły macierzystej.

10.    Dodatkowe informacje o dziecku (opieka lekarska, opieka specjalistyczna, dotychczasowe kontakty z poradniami, pobierane lekarstwa).

11.    Skąd Państwo dowiedzieli się o naszej szkole?

 

 

Do podania należy załączyć: 

 

?     2 zdjęcia,

?     orzeczenie poradni psychologiczno ? pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

?     orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

?     kartę informacyjną,

?     ocenę opisową lub odpis (kserokopię) arkusza ocen,

?     opinię wychowawcy (jeśli dziecko wcześniej uczęszczało
do przedszkola lub szkoły),

?     świadectwo ukończenia poprzedniego etapu kształcenia,

?     zaświadczenie o wynikach sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej lub o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

?     skierowanie starosty właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka (gdy uczeń jest spoza terenu Powiatu Czarnkowsko ? Trzcianeckiego),

?     jeśli dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego ? aktualne zwolnienie lekarskie z tych zajęć,

?     zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania prac określonych w podstawie programowej
w przypadku uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy,

?     karta zdrowia ucznia,

?     kserokopia aktu urodzenia dziecka,

?     podanie o przyjęcie do świetlicy.

 

Gotowy druk podania można znaleźć w dziale DO POBRANIA.