Strona Główna

  

Rok szkolny 2020/2021

 Szanowni rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz drodzy przyjaciele naszej szkoły

informujemy, iż niebawem strona internetowa naszej szkoły zostanie zaktualizowana i opublikowana w nowej szacie graficznej.

Za obecne niedogodnoości bardzo przepraszamy i oczywiście zachęcamy do odwiedzania nas w cyberprzestrzeni.

Z poważaniem zespół redakcyjny

2020nazwa szkoły2

 

 

 

 Ogółnopolski Sukces Marka

2020olimpiada005Nowy Rok Szkolny 2020/2021 zaczął się w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach wyjątkowo dobrze. Klub Olimpiad Specjalnych "Kornelówka Gębice" odnotował kolejny duży sukces.

 

 >> Zobacz    

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Gębickiej Kornelówkirazem latwiej

„RAZEM ŁATWIEJ”

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Gębickiej Kornelówki

„RAZEM ŁATWIEJ” z dnia 6 grudnia 2017 r. ustalono termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków:

24 września 2020 rgdz. 16.15, w holu budynku szkoły w Gębicach, przy ulicy Polnej 1.

                                                                                             

  Serdecznie zapraszamySzanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy o godzinie 9:00 mszą świętą na placu przy Ośrodku ,,Nasz Dom”, a następnie, po przedstawieniu przez dyrektora szkoły organizacji pracy, wszyscy (w małych grupach) przejdą na spotkania z wychowawcami do poszczególnych sal lekcyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego: 1 osoba na 1 dziecko, dystans 1,5m, brak objawów chorobowych, zmierzenie temperatury, dezynfekcja rąk, opiekun w maseczce.


W przypadku deszczu msza święta się nie odbędzie i od godziny 9:00 rozpoczniemy przechodzenie bezpośrednio do sal lekcyjnych

Wejście do budynku nastąpi według następującego planu:

- Wejście A (główne) – uczennice i uczniowie z klas pań: Magdaleny Małeckiej, Danuty Śmiechowskiej, Moniki Tomczak i Agnieszki Wylegały

- Wejście B (przy placu zabaw) – uczennice i uczniowie z klas pań: Justyny Różyckiej, Moniki Standio i Ewy Bals oraz pana Grzegorza Rączki

- Wejście C (od strony boiska do piłki nożnej) – uczennice i uczniowie z klas pań: Edyty Szostak, Marzeny Szcześniak, Anny Kozery-Korczyc, Moniki Fąki i pana Szymona Małeckiego

- Wejście na salę gimnastyczną od strony boiska do piłki nożnej uczennice i uczniowie pani Izabeli Rybarczyk.

 


Pragnąc zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki funkcjonowania naszej szkoły, dostosowaliśmy zasady 

do nowych warunków epidemicznych.

 1. Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając
  je pod opieką personelu niepedagogicznego. Odbierając dziecko o ustalonej godzinie rodzic (prawny opiekun) zgłasza pracownikowi niepedagogicznemu personalia dziecka, następnie dziecko przyprowadzane jest
  do rodzica przez pracownika niepedagogicznego. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkolnego.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie), bądź inne upoważnione osoby, odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.
 4. Uczeń po wejściu do szkoły, zdezynfekowaniu rąk i ewentualnym pomiarze temperatury, udaje się,
  pod opieką pracownika niepedagogicznego, do sali chowając odzież wierzchnią i buty do szafek znajdujących się na poszczególnych poziomach.
 5. Zabronione jest przysłanie do szkoły dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Każdy uczeń przynosi, podpisane imieniem i nazwiskiem, niezbędne przybory szkolne, strój sportowy, obuwie na zmianę.
 7. Przy przyprowadzaniu dziecka do szkoły, rodzice sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do szkoły jakichkolwiek przedmiotów, zabawek czy książek.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa
  przy kichaniu czy kasłaniu.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do szkoły.
 10. Jeśli dziecko wykazuje objawy chorobowe – kaszel, katar, zaczerwienione spojówki lub inne niepokojące objawy, nie będzie przyjęte do szkoły. W przypadku pojawienia się w szkole u dziecka niepokojących objawów, należy je niezwłocznie odebrać.
 


 Przed posłaniem dziecka do szkoły proszę zapoznać się z:

Procedurą funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach w czasie pandemii

POBIERZ

Procedurą komunikowania ze szkołą

POBIERZ

oraz wypełnić i oddać Ankietę wstępną nr 2

POBIERZ

 Podręczniki 2020/2021 

Szkoła Przysposabiająca do pracy kl I A SP Monika Standio.

-wyprawka kwota 225,00 zł. Wniosek proszę pobrać ze strony internetowej szkoły

1.Praca zbiorowa: Pewny Start. Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Mój dobry rok. Matematyka karty pracy. PWN

3. Praca zbiorowa Pewny Start. Mój dobry rok.   Czytanie i pisanie -karty pracy PWN

4.Agnieszka Borowska -Kociemba, Małgorzata Krukowska, Pracuje z kartami przez cały rok cz, 1,2,3,4 Harmonia

5.Praca zbiorowa: Lidia Klaro -Celej, Barbara Szostak Pewny Start O dorosłości Co mogę robić? PWN

Przybory i materiały

3 Zeszyty A4 w kratkę

3 zeszyty A5 w kratkę

Bloki rysunkowe kolorowe kartki A3 i A4

Bloki techniczne kolorowe kartki A3 i A4

Krepa różne kolory

Farby

Kredki, pisaki

plastelina

Kleje w sztyfcie

Kleje Magik

Piórnik: długopis, ołówek, linijka, temperówka, nożyczki

Ryza papieru ksero

Strój sportowy

  Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. – „Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2020/2021:

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego

oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 
Druk wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny 2020/2021   >> POBIERZ
 


 Rok szkolny 2019/2020

  

 

  

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

        W dniu 26 czerwca 2020r. będzie możliwy odbiór świadectwa zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. godz. 8:30 - 9:15 uczennice i uczniowie z klas pań: Ewy Bals, Pauliny Stepki, Anny Glazer i Edyty Szostak

2. godz. 9:20 - 10:05 uczennice i uczniowie z klas pań: Izabeli Rybarczyk, Magdaleny Małeckiej, Anny Kozera
– Korczyc i Izabeli Strawy

3. godz. 10:10 – 10:55 uczennice i uczniowie z klas pań: Izabeli Ostrowskiej-Tadli, Justyny Różyckiej, Moniki Standio oraz pana Piotra Mielcarka

4. godz. 11:00 – 11:45 uczennice i uczniowie z klas pań: Danuty Śmiechowskiej, Agnieszki Wylegały, Marzeny Szcześniak oraz pana Grzegorza Rączki.

Istnieje również możliwość odbioru świadectw oraz dokumentacji uczniów w terminie do 10 lipca po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem sekretariatu szkoły 67 – 255 – 14 -20 lub we wrześniu.

Przypominamy również o zwrocie podręczników.

Uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej oraz uczniowie kończący szkołę przysposabiającą do pracy lub ich rodzice/opiekunowie prawni podpisują potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia szkoły.

W tym dniu nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu „Mój bezpieczny dom”.

do zobaczenia na fb

  Alicja Kasperczak

   

dzien dziecka2 
 Powrót do szkoły

 

Szanowni Państwo

1. Od 25 maja br. rozpoczynamy zajęcia rewalidacyjne. Wszyscy zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni zostali zapoznani

z harmonogramem zajęć.

2. Od 25 maja istnieje również możliwość organizacji konsultacji dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej, a od 1 czerwca - dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej. Zaistniałą potrzebę rodzic/ opiekun prawny zgłasza pod numerem telefonu sekretariatu szkoły 67-255-14-20.

3. Od 25 maja uruchomiona zostaje także biblioteka szkolna w każdy wtorek w godzinach 9:00 – 13:30, a od 1 czerwca również

w każdy czwartek w godzinach 9:30 – 13:00. Wszyscy uczniowie zobowiązani są zwrócić wypożyczone podręczniki oraz książki

w terminie do 19 czerwca 2020r.

4. Wszystkich rodziców oraz opiekunów naszych uczniów zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania Procedury zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach oraz przywożenie uczniów punktualnie z wypełnioną ankietą wstępną oraz aktualizacyjną.

Dyrektor szkoły

Alicja Kasperczak

 

Załączniki:

1. Oświadczenie i zgoda pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami i procedurami funkcjonowania w zakładzie pracy w reżimie sanitarnym Covid-19. >> POBIERZ

2. Ankieta dotycząca stanu zdrowia pracownika. >> POBIERZ

3. Ankieta wstępna dla uczniów na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z Covid-19. >> POBIERZ

4. Ankieta aktualizacyjna dla uczniów na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z Covid-19. >> POBIERZ

5. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. >> POBIERZ

6. Harmonogram zajęć rewalidacyjnych 08 - 26.06.2020r. >>POBIERZ 

Nauczanie zdalne !!!!

Kochani Rodzice, Opiekunowie i oczywiście Uczniowie!

W związku z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi zdalnej nauki podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przygotowaliśmy dla uczniów materiały do pracy, które można pobrać zarówno za pośrednictwem strony internetowej szkoły, jak i profilu szkoły na portalu facebook 

Informujemy również, że jeśli problemy techniczne uniemożliwią Państwu skorzystanie z ww. formy zdalnej nauki, istnieje możliwość przesłania zadań przez nauczycieli w formie wiadomości sms, komunikatorów: Messenger, WhatsApp lub konsultacji telefonicznej.

 Tu znajdziesz ćwiczenia 

dla poszczególnych klas

 kliknij tutaj     oraz  znaczek fb 2  Informacja dla rodziców

 


  

Mój bezpieczny dom 

majowe swieta

   
kartka wielkanocna 2
 
 


 Światowy Dzień Zdrowia 

dzien zdrowia7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia z tej okazji zachęcam Was do założenia ogródków na parapecie oraz przygotowania zdrowych i wesołych kanapek. Pamiętajcie, aby nie wyręczać swoich pociech, to od Was zależy jaki stopień samodzielności osiągną w życiu.
 


 
 
 Szkolny Wolontariat - słów kilka

dłoń wolontariatuWolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariusz to ochotnik pracujący na zasadzie wolontariatu. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów całej kornelowskiej szkoły, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 >zobacz  

ogłoszenie6    Pilne !!!!!!

 Od 12 do 25 marca 2020r. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca tj. w czwartek i piątek szkoły będą otwarte, aby rodzice mogli zorganizować opiekę dla dziecka. W tych dniach nie będą prowadzone działania edukacyjne. Od poniedziałku, tj. 16 marca szkoły, przedszkola w całej Polsce zamknięte.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje do wszystkich, którzy nie będą przez najbliższe dni chodzili do szkoły: „To nie jest czas wolny. To czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To czas, który powinniśmy spędzić w domu, by nie zakażać innych."

  


logo projektu  
 
 Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno - przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki zakończył realizację projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach".

 >zobacz  Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli  

 
plakat
 


 
Z wizytą w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu 
 

 wągrowiec We wtorek 25 lutego 2020 roku uczennice i uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach spędzili czas
na zajęciach praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

>zobacz unia2   

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli ZSS w Gębicach

 W Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach odbyły się kolejne warsztat dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach". W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się trzy warsztaty:

1. Szkolenie z umiejętności prowadzenia efektywnej nauki i terapii z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem.
2. Szkolenie z umiejętności prowadzenia efektywnej nauki i terapii z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej osób z zaburzeniami zachowania i emocji, zachowaniami destrukcyjnymi, agresywnymi i autoagresywnymi.
3. Nowoczesne technologie edukacyjne: Plickers, Quizizz.
Zdobyta podczas szkoleń wiedza pozwoli nauczycielom rozwinąć warsztat dydaktyczny, a także wzmocni umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

  "Uczniowska orkiestra"

 3Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach z instrumentami muzycznymi, zakupionymi dzięki wsparciu Banku BNP Paribas, oddział w Czarnkowie.

Kontakt dzieci i młodzieży z instrumentami, zwłaszcza dobrej jakości, o ciekawym brzmieniu (a także wyglądzie) rozbudza w nich kreatywność, pierwotną, spontaniczną muzykalność. Ponadto gra na instrumentach muzycznych mobilizuje do uważności, aktywności, uczy współdziałania, porządku, pozytywnie wpływa na poczucie wartości. Dlatego zajęcia muzyczne są tak ważne w pracy z naszymi uczniami. Nowe wyposażenie pracowni muzycznej sprawiło dzieciom i młodzieży w naszej Szkole wiele radości, za co bardzo dziękujemy.  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Gębickiej Kornelówki "Razem łatwiej".

instrumenty  

 "Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci"

Kubus-PuchatekCzy już jesteśmy na miejscu, Maleństwo? – dopytywał się Kubuś, nie mogąc złapać tchu. Maleństwo przekroczyło leżącą kłodę. - Już prawie jesteśmy, Puchatku...
Takim fragmentem bajki „Rozmyślania Puchatka" zostali powitani nasi najmłodsi uczniowie, którzy 23 stycznia br. żwawym krokiem przybyli do świetlicy szkolnej na Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.

>>zobacz Karnawał 2020 
 W sobotę, 18 stycznia 2020 r Rada Rodziców Gębickiej Kornelówki zorganizowała charytatywną zabawę karnawałową, z której dochód będzie przeznaczony na doposażenie sali integracji sensorycznej. Przewodnicząca Rady Rodziców, Anna Kujanek otworzyła szkolny bal. Niewątpliwą atrakcją zabawy była loteria fantowa, a główną nagrodą był rower i wiele innych ...

zabawa karnawałowa 2
O smaczne menu zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sarbii. Dekoracje wykonali nauczyciele Kornelówki. Gości obsługiwały panie Magda, Monika i Katarzyna.Dzięki życzliwości sponsorów, rodziców, nauczycieli mogliśmy bawić się w karnawałowej atmosferze. Bal udało nam się zorganizować dzięki wsparciu firm: Mirtech z Sarbki, Meble Vox, Steico, Urzędowi Miasta Czarnków, Urzędowi Gminy Czarnków, Zakładowi Kamieniarskiemu „Magrom" z Ciszkowa, Max Elektro, Enea , Energo Dach - Karol Roszak, Zakładom Fryzjerskim w Jędrzejewie, Chodzieży, Brzeźnie, Gabinetowi kosmetycznemu, Firmie Grafmann, Studiu Urody Backstage z Gębic- Dorota Kamińska , Mobilnej Kosmetyczce Paulinie Szczerba, oraz anonimowym darczyńcom.

Dziękujemy Wam serdecznie  nasza zabawa >>zobacz Mikołajkowe spotkanie z przedstawicielami Fundacji

„Animaniacy" z Wronek

2019 MikołajGrudzień to taki świąteczny miesiąc, kiedy planuje się przesadne zakupy, robi porządki większe niż zazwyczaj, nie zawsze z wszystkim zdąża na czas... W grudniu obchodzimy Święta Bożego Narodzenia, dzieci czyszczą buty dla świętego Mikołaja, piszą listy do Gwiazdora, potem czekają na prezenty...  

>>zobacz  XXIV Mistrzostwa Regionu Nadnotecko-Pilskiego

w Tenisie Stołowym „Sprawni-Razem",
Gębice 2019

2019 tenisW środę 4 grudnia 2019 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach odbyły się XXIV Mistrzostwa Regionu Nadnotecko-Pilskiego w Tenisie Stołowym „Sprawni-Razem". Impreza, jak co roku, została zorganizowana przy wsparciu budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

>>zobacz  Zespół Szkół w Gębicach może stracić swojego patrona!

2019 patronTaką informację w dniu 29 listopada 2019 roku otrzymał pracownik szkoły, podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach. Powodem tego działania miała być, nie dość atrakcyjna, oprawa odbywającej się imprezy. Jedynym sposobem uniknięcia owej sytuacji, było wezwanie na pomoc, specjalisty do spraw wizerunku (image consultant), czyli głównej bohaterki powieści „Szaleństwa panny Ewy".

 >>zobacz  unia2

 

 

Wycieczka do Laboratorium Wyobraźni

laboratoriumUczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w ramach realizacji projektu „Doświadczam siebie świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach" odwiedzili Laboratorium Wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM.

>>zobacz „Bez pracy nie ma kołaczy"-  z wizytą w piekarni SENDAL

piekarnia15 listopada klasa IIIż wybrała się na wycieczkę do Zakładu Piekarniczo – Cukierniczego SENDAL w Lubaszu. Celem wyjazdu było zapoznanie ze specyfiką pracy piekarza, oraz technologią wyrobu pieczywa.

 

>>zobacz I Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

ola pływanieW dniach 6-7 listopada br. w Szamotułach, odbyły się niezwykłe zawody: I Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, w którym wzięły udział 4 województwa. Młodzież niepełnosprawna z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, śląskiego i wielkopolskiego rywalizowała w wielu kategoriach pływackich zarówno indywidualnych jak i drużynowych.

>>zobacz „European Day of Healthy Food and Cooking",

śniadane2czyli Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania został zainicjowany w 2007 roku przez Komisarza Unii Europejskiej i Euro -Toques - organizację zrzeszającą szefów kuchni. Celem święta jest: promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych (i nie tylko), dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków oraz informowanie o konsekwencjach złej diety.

>>zobacz  Dzień Bezpieczeństwa na Drodze

2019 bezpieczeństwo31 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpieczeństwa na Drodze.
Najmłodsi uczniowie wraz z panią Pauliną przygotowali interaktywną gazetkę pt. „Świeć przykładem – noś odblaski", która wywołała ciekawość i skupienie odbiorców".

>>zobacz Środa inna niż wszystkie

marszobiegiChcielibyśmy Wam opowiedzieć, co działo się 23. października br. w środę w Lubaszu. Jako uczniowie naszej szkoły bardzo lubimy sport i zajęcia ruchowe - szczególnie na świeżym powietrzu. Dwa tygodnie temu otrzymaliśmy zaproszenie od pana Macieja Małeckiego na "Marszobieg Terenowy o Odznakę Sprawności Obronnej".

>>zobacz Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC

obrazekWielu uczniów naszej szkoły doświadcza trudności w komunikowaniu się, nie potrafi zainicjować i podtrzymać rozmowy, ma trudność z wyrażeniem swoich potrzeb, problemy z rozumieniem kierowanych do nich komunikatów.

>>zobaczXV Regionalny Turniej Warcabowy „Sprawni Razem"

2019 warcabyWarcaby to nie tylko gra planszowa, lecz także edukacyjna. Uczy koncentracji, logicznego myślenia i cierpliwości. Wprowadza elementy zdrowego współzawodnictwa, rozwija umiejętności planowania i realizacji różnych strategii.
Dnia 24 października 2019r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach odbył się XV Regionalny Turniej Warcabowy „Sprawni Razem".

>>zobaczDZIEŃ SAMORZĄDNOŚĆI

2019 wyboryW słoneczny poniedziałek 21 października 2019r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swój program i hasła wyborcze.

>>zobaczDzień Edukacji Narodowej w Kornelówce

nauczycieleDla wielu uczniów NAUCZYCIEL to doradca, idol, często przyjaciel, który trzyma za rękę, otwiera umysł i dotyka serca. To ktoś bardzo wyjątkowy! Ktoś - kto w twarzach swoich uczniów stara się zobaczyć ich dusze. Ktoś - kto postrzega swojego ucznia jako całość, pomagając mu budować pewność siebie. To w końcu ktoś - kto dla ucznia jest przewodnikiem i liderem, sternikiem łodzi, która pływa po oceanie wiedzy i umiejętności.

>>zobaczżyczenia DEN XXI Jesienne Mistrzostwa Biegów Przełajowych, Czarnków 2019

2019 biegiDnia 24 września 2019r. uczennice i uczniowie Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach uczestniczyli w zawodach sportowych, które odbyły się na dość trudnej trasie biegowej Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

>>zobaczI Halowa Olipmiada Integracyjna

22019 halowa olimpiada4 września 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Halowej Olimpiadzie Integracyjno - Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Rozgrywki zostały zorganizowane przez WTZ Gębice w Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach.

>>zobaczVII Turniej Kręglarski

2019kregleW sobotę, 21 września 2019r. czterech uczniów ZSS Gębice: Mateusz Janc, Krzysztof Maćkowiak, Celestyn Kluza i Dominik Sygnecki, reprezentowało naszą szkołę w VII Turnieju Kręglarskim organizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wronkach przy współudziale Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka – Amica" Wronki. 

>>zobaczXII Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych

 

olimpiada biegiDnia 19 września br. w Poznaniu odbył się XII Regionalny Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych Poznań Cytadela 2019. Zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska z gębickiej „Kornelówki" znów spisali się na medal ! 

>>zobaczrozpoczęcie roku